(Zakeus a fügefán)

Zaccheo era un pubblicano e di piccola statura, il che è un abbinamento poco fortunato. Se qualcuno fa il pubblicano, che è un mestiere non proprio inappuntabile – e a ragione o a torto viene disprezzato -, insomma se qualcuno è un peccatore (come dirà fra poco Zaccheo parlando di sé), allora abbia almeno la forza, i muscoli, i pugni per farsi valere. Benché lo disprezzassero lo stesso, almeno farebbero finta di rispettarlo a causa della sua forza. Oppure dovrebbe avere abbastanza potere, farsi accompagnare da servi, soldati e così incutere timore. Perciò, si avrà paura di parlare in sua presenza o sussurrare dietro le sue spalle.
Ma Zaccheo era di piccola statura e, sebbene ricco, – era il capo dei pubblicani – quando ha sentito la folla entrare a Gerico e si è affacciato per vedere Gesù, faccia a faccia, nessuno ha cercato di fargli spazio e nessuno si è preoccupato minimamente di lui, alzando la voce: “Fate largo, non vedete che arriva il ricco Zaccheo, il forte e potente Zaccheo, che vuole vedere Gesù!” No, di questo nanetto non si occupava nessuno, nessuno gli prestava attenzione. Oppure si, qualcuno l’avrà pure fatto: “Guardate Zaccheo, il nababbo in miniatura!” E gli avranno pure dato una spinta, come se fosse accidentale, gli hanno calpestato i piedi, per ripicca, perché è così sfacciatamente ricco e pubblicano e in più piccolo. Alla fine si trovò al bordo della strada e poi nella fossa. Di là non poteva proprio vedere Gesù.
Non sappiamo, perché volesse ad ogni costo vedere Gesù. Magari non lo sospettava nessuno, hanno dimenticato di chiederglielo. Ma, probabilmente, non avrebbe potuto rispondere o avrebbe risposto: “Lo voglio e basta”. In questo modo avrebbe pure dato la risposta appropriata.
Perché mai vuole un pubblicano vedere Gesù faccia a faccia? Perché esce di corsa dalla casa e lascia là il suo ufficio, la tesoreria, la sua tavola imbandita? Perché qualcosa gli suggerisce dentro: “Devo vederlo. Non da lontano, come in una processione, o in teatro, ma faccia a faccia. Che possa guardare nei suoi occhi, e Lui nei miei. Ho lasciato tutta la casa aperta, magari verranno i ladri per portar via tutto, soldi e beni. Non fa niente. Ora mi importa solo di vederlo faccia a faccia.”
Ma inutilmente si alza sulle punte dei piedi, non lo può vedere a causa della folla. Sembra che la folla circonda Gesù proprio per nasconderlo a quelli che vogliono avvicinarsi. Si vede solo la folla, la folla nasconde Gesù e quelli che gli stanno vicino, quelli che camminano a pari passo con il maestro. Invece, si vedono solo quelli che sono più lontani da Gesù, ma camminano altezzosi, ogni tanto dando un’occhiata verso Zaccheo e i suoi simili , con disprezzo e sarcasmo, verso quelli rimasti là al bordo della strada, chiedendosi: ” Perché non sono cresciuti un po’ ancora? E come si permettono di immaginare di vedere Gesù, addirittura faccia a faccia?”
Gesù cammina nel deserto, in Galilea, in Samaria, al Giordano, a Gerico… fino alla fine del mondo, e attorno a Lui la folla. E nell’ultimo anello della folla c’è un muro fatto di superbia, disprezzo, arroganza, che respinge quelli che vogliono avvicinarsi.
Parlano se non altro con lo sguardo, il portamento, con la smorfia della bocca: “Sei un peccatore, resta dove sei, non devi venire qua tra noi. Tu non potrai mai far parte di noi giusti. Non sarai mai degno di vederlo, se ci pensiamo bene, non sei degno nemmeno di vedere noi. Ritirati , spudorato. Come ti permetti di pensare solo di avvicinarti a Gesù? No amico, prima devi sciogliere i nostri sandali, lavare i nostri piedi. Per ora non ti permettiamo nemmeno questo, devi meritarlo. Intanto aspetta il tuo turno, ma il più lontano possibile.”
Zaccheo, però, desiderava tanto vedere Gesù faccia a faccia, che non dava ascolto a queste voci. Dimenticando quanto sia ridicolo un nano quando corre, si mise a correre, senza badare alla confusione che creava. Correva veloce e sicuro, come se fosse tirato da una mano gigantesca. Dimenticava tutto tranne Gesù e la sua voglia di vederlo, e l’albero che stendeva i suoi rami sopra la strada. Si arrampica sull’albero e finalmente è lassù, pronto a vedere Gesù. Ed eccolo che arriva, e guarda su e con lui tutti quanti. Indispettiti quelli dell’anello estremo, indulgenti, quelli più dentro, affettuosi quelli più vicini al Maestro. E Zaccheo guardava Gesù, immobile sull’albero. Gesù lo fissò negli occhi e finalmente gli disse: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. E lui “in fretta scese e lo accolse pieno di gioia”.

Rónay György: Zakeus a fügefán

Zakeus vámos volt, és apró termetű.

Szerencsétlen párosítás. Ha valaki „vámos”, vagyis, enyhén szólva, nem minden eljárásában tökéletesen feddhetetlen, vagy olyan foglalkozása van, amihez a közvéleményben – joggal, nem joggal – bizonyos megvetés tapad; egyszóval, ha valaki „bűnös ember” (mint Zakeus mondja rövidesen magáról), akkor legyen hozzá kellő ereje, izma, ökle, kellő testi fölénye a többiekkel szemben, akik igazában lenézik, de mert erősebb náluk, úgy tesznek, mintha tisztelnék. Vagy legyen legalább kellő hatalma, mozgósítható szolgákkal, poroszlókkal, pecérekkel, és mindennek birtokában kellő föllépése: olyan kihívó és fennhéjázó, hogy nem mernek se pisszenni a jelenlétében, se pusmogni a háta mögött.

Ez a Zakeus azonban „alacsony termetű volt”; és hiába volt gazdag, hiába volt „feje a vámosoknak”: amikor meghallotta a Jerikóba bevonuló tömeg zsibongását és kijött a házából és megállt az út mentén, „mert szívesen látta volna Jézust szemtől szembe”, azért még senki sem csinált helyet neki, hogy láthasson, és semmiféle ügybuzgó hang nem emelkedett, hogy így kiáltson: „félre, félre, tágítsatok innét, nem látjátok, hogy a gazdag Zakeus közeledik, az erős és hatalmas Zakeus, aki látni akarja szemtől szembe Jézust!” Ezzel az aprócska emberrel, ezzel a kíváncsi törpével nem törődött senki. Ügyet se vetettek rá. Illetve nyilván akadtak, akik mégis vetettek rá némi ügyet. Nézzétek, a gazdag Zakeus, az inci-finci nábob! Azzal bizonyára jól oldalba bökték a tolongásban, ráhágtak a lábára, bosszúból, amiért gazdag és vámos és ráadásul apró termetű; addig taszigálták, csak mintha véletlenül tennék ebben a tülekedésben, míg egészen ki nem szorították az út legszélére, s onnan is tovább, az árokba. Onnét aztán még kevésbé láthatta szemtől szembe Jézust.

Senki nem tudósít róla, miért akarta minden áron Jézust látni. Talán nem is tudta senki; ezt elfelejtették megkérdezni tőle. Valószínű, hogy ha megkérdezik, Zakeus maga sem tudott volna válaszolni. Esetleg úgy felelt volna, mint a gyerek, ha faggatják: csak. És ezzel az együgyű felelettel Zakeus mégis a lehető legbölcsebben felelt volna.

Mert miért jut eszébe hirtelen egy vámosnak, hogy szemtől szembe lássa Jézust? Miért szalad ki hirtelen a házából, hagyja ott egy teljességgel érthetetlen pillanatban az üzletét, a vagyonát, a kincseskamráját, a terített asztalát? Valami azt mondja benne: okvetlenül látnom kell. Nem csak messziről, mint egy fölvonuláson, vagy egy színházban. Szemtől szembe kell látnom. Nem vagyok méltó rá, hogy a hajlékomba jöjjön, ilyen esztelen vakmerőséget álmodni sem mernék, de ami a látását illeti: látnom kell, lehetetlen, hogy ne lássam, egész életem azon függ, hogy lássam. Szemtől szembe. Hogy belenézzen a szemembe, és én az övébe. Ajtót-ablakot tárva-nyitva hagytam; lehet, hogy közben kirámolják a házamat, kirabolják a kamrámat, mindenemből kifosztanak. Mindegy. Az a fontos, hogy szemtől szembe lássam.

De hiába ágaskodott, „a tömeg miatt nem láthatta”. Néha mintha csak azért volna Jézus körül ez a „tömeg”, hogy ne láthassák tőle Jézust azok, akik szemtől szembe látni akarják. A „tömeget” látják; a „tömeg” eltakarja előlük Jézust: Zakeus áll az árokparton, és sem Jézust nem látja, sem azokat, akik ott vannak egészen közel hozzá, olyan közel, hogy lépésüket önkéntelenül az ő lépéséhez igazítják. Ezeket egyelőre nem látni. Csak azokat, akik önhitten és magabiztosan vonulnak, büszkén és vállasan, időnkint oldalt pillantva, az ilyen árokszélen rekedt aprócska Zakeusok felé, gúnyosan és fölényesen, amiért ezek a Zakeus-fajták csak az árokparton szoronganak, amiért nem nőttek elég nagyra, akkorára mint ők, s amiért aprócska Zakeus létükre mégis látni akarják Jézust. Ráadásul szemtől szembe.

Jézus vonul a pusztában, Jézus vonul Galileában, Szamáriában, a Jordán pártján, egyik Jerikóból a másikba, a világ végezetéig, és körülötte a „tömegben”, a tömeg legkülső gyűrűjében változatlanul, Jerikóból Jerikóba ott vonul mind a világ végezetéig ez az élő elutasítás, a kevélységnek, az erénygőgnek ez az élősövénye, ez a tüskéivel kifelé fordult élő kerítés, ez az élő fal, amelytől nem látni Jézust.

Azt mondják, ha nem szóval, akkor a szemükkel, a járásukkal, a válluk mozgásával, az ajkuk biggyesztésével: „Bűnös vagy, Zakeus, maradj a helyeden, ne tolakodjál előre, a mi utunkra, a mi soraink közé. Sose furakodjál te, gyarló vámos, az igazak seregébe. Sose akard te szemtől szembe látni az Urat. Nem vagy méltó a látására; ha jól meggondoljuk, még a mi látásunkra sem vagy méltó. Húzd meg magad, te szégyentelen kis Zakeus. Miféle szemtelenség dolgozik benned, hogy azt képzeled, ilyen könnyű az út a magadfajtáknak az Úrhoz? Nem, barátocskám! először a mi saruszíjunkat kell megoldanod, a mi lábunkat megmosnod. Egyelőre azonban nem érünk rá megengedni neked, hogy megoldd a sarunk szíját és lemosd a lábunkról a port. Előbb azt is ki kell érdemelned, Zakeus. Addig várj a sorodra, lehetőleg minél távolabb innét”.

Zakeus azonban olyan rettenetes erős szomjúsággal kívánta szemtől szembe látni Jézust, hogy elengedte füle mellett azoknak a szálfanagy igazaknak az intelmét, akiktől nem láthatta Jézust. Esztelen kívánkozásában elfeledkezett róla, milyen nevetséges, amikor egy ilyen kis törpe szaladni kezd; nem is szalad, hanem inkább gurul, akkora port verve maga körül, hogy a szálfanagy igazak botránkozva húzzák ki magukat még félelmesebben szálfanagyra – és olyan sebesen, mint a labda, melyet egy kéz ellenállhatatlan erővel elhajít egy távoli, biztos cél felé. Szóval mindenről elfeledkezett, kivéve Jézust, és azt, hogy szemtől szembe lássa Őt, és kivéve azt a fügefát az út szélén, a fordulóban. Futott mint a nyúl, aztán kúszott mint a majom, és egyszer csak fönt volt a fügefán. „Hogy láthassa, mert arra kellett elmennie.”

És már jött is, már oda is ért, már föl is tekintett; és föltekintettek a többiek is. A legszélsők fölháborodva Zakeus pimaszságán; a belsőbbek elnéző mosollyal; a legbelsők, akik közvetlen közel voltak Hozzá, szeretettel. Zakeus pedig ült a fügefa tetején és nézte Jézust, szemtől szembe.

Nézték egymást, szemtől szembe, csöndben. Akkor Jézus így szólt: „Zakeus, szállj le hamar, ma a te házadban kell megszállnom.”

Zakeus pedig „sietve leszállt és boldogan fogadta”.